Boosters

magnez

MAGNEZ

Magnez odgrywa rolę w ponad 300 reakcjach enzymatycznych w organizmie, w tym przemiany pożywienia, synteza kwasów tłuszczowych, białek i przekazywania impulsów nerwowych.